Kontakt oss

Vi kommer raskt tilbake med svar på det du ønsker


Ring oss

69 20 95 90

Send e-post

salg@bepe.no

Adresse

Bepe Trading AS
Vålerveien 165
1599 Moss

Org.nr.

981083326

1. Over- / underleveranse

Ved levering av produkter med logotrykk, kan det forekomme over- eller underleveranse ifbm logomerkingen av produktet. Vi forbeholder oss retten til å levere og fakturere inntil 10 % over- eller underleveranse.

2. Fraktkostnad

Frakt kommer i tillegg på alle priser du ser i nettbutikken. Frakt kan ikke oppgis direkte før vi har alle data fra deg slik at vi kan kalkulere korrekte frakter.
Merk at produktene du ser i nettbutikken håndteres av mange ulike undergrossister, slik at det kan om du plukker ulike produkter, tilkomme frakter fra mer enn et sted. Ordren settes ikke igang før du har bekreftet ordren etter at du har mottatt totale fraktkostnader fra vår side.

3. Produktpriser

Oppgitte priser i nettbutikken er eksklusiv merverdiavgift. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av svingninger i valutakurser, forhøyede materialpriser, endrede tollsatser, lovpålagte avgifter og eventuelle skrivefeil / trykkfeil. I slike tilfeller vil du bli kontaktet av vår selger.

Noen av produktene er oppført med mulighet for trykk og noen er oppført uten trykk. Vi kan selvsagt logomerke alle produkter du finner hos oss, så ta kontakt om det er produkter av interesse som du ikke ser prisen på direkte i nettbutikken. Ønsker du annen type logomerking, vennligst ta kontakt med oss.

4. Produkter med trykk

Vær oppmerksom på at det ved logomerking kan forekomme en viss nyanseforskjell på fargene avhengig av materiale og bakgrunnsfarge. Logofarger vil også kunne ha ulike nyanser på ulike trykkemaskiner / metoder. Kunde kan i de fleste tilfeller be om et prøvetrykk til en avtalt pris, dersom han vil forsikre seg at trykkfargen er helt korrekt. Kunde skal varsle selger om dette før korrektur på produktene godkjennes. Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe, og leveringstiden kan forlenges ved bestilling av prøvetrykk. Ved logotrykk anvendes alltid Pantone Matching System (PMS-skalaen) eller CMYK ved digitaltrykk.

5. Leveringstid

Bindende avtaler gjelder ikke før kjøpers bestilling er skriftlig bekreftet av selger. Leveringstiden regnes fra senest:

a ) den dagen da ordrebekreftelse er bekreftet av selger
b ) dato for mottakelse av kjøpers godkjenning av utfallsprøve / korrektur / prøvetrykk.

For de fleste produktene opereres det med 3-4 ukers levering hvis produktet skal logomerkes. I noen tilfeller kan vi levere på kun få dager hvis det er nødvendig. Kontakt oss med dine konkrete behov og vi finner en løsning.
Ved høyere antall og lengre ledetid, kan vi i mange tilfeller levere samme produkt direkte fra produksjonssted. Produksjonstid i Fjerne Østen er normalt 30-90 dager avhengig av antall.
I tillegg kommer flyfrakt (2-3 uker) eller båtfrakt (4-6 uker).

6. Force Majeure

Leveringstiden må aksepteres forlenget, når det inntrer forhold som er helt utenfor selgers kontroll og / eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd. Hvis slike forhold inntreffer vil selger umiddelbart ta kontakt med kjøper.

7. Design/skisser

Skisser og design er Gosh sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. LOV-1961-05-12-2.

8. Betalingsbetingelser

For nye kunder som ønsker faktura istedenfor kontant betaling, vil selger gjennomføre en kredittanalyse. Dersom kredittanalysen vurderes som tilfredsstillende, gis det 15 dagers betalingsfrist mot faktura. Ved fakturabetaling tilkommer et fakturagebyr. For eksisterende avtalekunder gjelder samme betingelser som tidligere. Foretak som ikke er kredittverdige kan forskuddsbetale, enten på giro eller med kredittkort.

9. Eiendomsrett

Levert produkt forblir leverandørens eiendom til faktura er betalt i sin helhet.

10. Reklamasjon

Anmerkning om feil eller brist i leveransen, eller anmerkning om overskredet leveringstid skal skje snarest etter at kjøperen har merket dette eller burde ha merket dette. På ordinære produkter regnes vanlig reklamasjonstid på 8 dager fra varens mottakelse. Disse anmerkninger medfører, uansett tidspunkt for feilens oppdagelse, ikke andre følger for selgeren enn å levere nytt riktig produkt i.h.h.t. disse leveringsbestemmelser.

11. Retur

Samtlige varer med logotrykk produseres spesifikt for kjøper, noe som innebærer at alle ordre med logotrykk alltid er bindende. Kun returer der vi kan stilles til ansvar, f. eks ved feilekspedisjon, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen.
Retur må alltid først godkjennes av selger. Eventuell retur av varer uten logo må avtales på forhånd.
Hvis retur skal kunne avtales på tekstiler uten logomerking må originalemballasjen og label være ivaretatt. Ordre/pakkseddel, eller fakturadokument må vedlegges.

12. Annullering av ordre

Dersom en ordre ønskes annullert av kjøper må selger først innhente en godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller leverandør. Kunde dekker samtlige påløpte kostnader, minimum 900 kr per ordre.


1. Hvordan bestille varer hos dere

Bestillinger tas imot via nettside, e-post og telefon.

2. Får man en korrektur før bestillingen blir bindende?

Ja, etter bestillingen er mottatt kommer vi med en korrektur som skal godkjennes før ordren blir bindende.

3. Tilbyr dere andre produkter enn de som finnes på nettsiden?

Ja vårt produktsortiment er mye mer omfattende enn det vi viser her. Vi kan alltid tilby andre typer produkter og merkevarer, eller vi kan legge til rette for spesialproduksjon.

4. Hva slags logo trenger dere av oss?

For å gi dere et tilfredsstillende resultat på logotrykk trenger vi å få tilsendt logoen i et vektorisert format som .eps/.ai/.ps. Er du usikker på om du har logoen i riktig format kan du sende det du har så skal vi komme tilbake til deg.
Logoer i vektorisert format er ofte slik at du ikke kan åpne filen hos deg, men det betyr ikke at filen er feil, eller skadet, men rett og slett at en må åpne logoen i et grafisk program beregnet for dette formål. Send derfor filer du ikke selv kan åpne, så sjekker vi.

5. Hva med trykkfarger i logoen?

For å gi det beste resultatet trenger vi å vite hvilke logofarger din logo inneholder. Det er Pantone farger som er det riktige fargeformatet å oppgi fargene i. Dette forkortes ofte til PMS-farger. Eksempel så er fargene i det norske flagget PMS 200 (rød) og PMS 281 (blå).
Er du usikker på fargene så kontakt dem som laget logoen deres - de vet.

6. Hvorfor vises det ikke fraktpriser i nettbutikken?

Siden nettbutikken består av mer enn 50.000 ulike produkter så kjøper vi inn råproduktene fra mange ulike grossister i inn- og utlandet. Det betyr igjen at vi må kanskje hente varene fra flere lokasjoner før vi kan gi deg en komplett pris. Vi vil alltid bestrebe oss på å holde fraktkostnadene så lave som mulig for våre kunder.

7. Er det mulig å handle som privatperson hos dere?

Vår forretningsvirksomhet er beregnet på bedrifter og organisasjoner i B2B markedet. Derfor selger vi primært ikke til privatpersoner.

8. Kan vi be om vareprøver for å teste kvaliteten?

Vi kan levere vareprøver på det meste i vårt sortiment. Merk at vareprøver blir fakturert inkl fraktkostnader med mindre prøvene fører til en fysisk ordre. Det er også krav om at vareprøver returneres innen 3 dager og at returfrakt dekkes av kjøper.

9. Kan min bedrift få hjelp til å lage egen nettbutikk hos dere?

Ja vi kan legge til rette for at din bedrift får egen kundebutikk med deres sortiment og profil. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på egen subshop - kundebutikk.

10. Er produktene deres sporbare og holder standarden som kreves?

Vi handler bare med anerkjente produsenter og bestreber oss å overholde alle krav som settes av våre myndigheter. Når kunden krever det kan vi fremlegge tester og dokumentasjon å ordre som er plassert. Om kunden krever tester utover det som finnes allerede hos våre underleverandører kan dette ordnes mot at kunde dekker kostnaden for test utover det som allerede finnes.


Våre ansatte

Christian Paulsen

christian@bepe.no
95 12 17 40
Irén Novang

iren@bepe.no
90 17 02 19
Øystein Jespersen

oystein@bepe.no
95 08 83 58

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernet er viktig for Gosh, og vi ønsker derfor å fortelle deg som har personopplysninger lagret hos oss hvordan vi tar vare på ditt personvern. Denne personvernerklæringen er gjeldende for alle Gosh Norge sine medlemsbedrifter, men hver enkelt medlem er selvstendig ansvarlig for dine opplysninger og fungerer som behandlingsansvarlig.

Denne personvernerklæringen har følgende innhold:

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Hva er formålet med å innhente personopplysninger?
Hvordan blir personopplysninger behandlet hos oss?
Hvilke rettigheter har du som registrert?
Utlevering til tredjepart/cookies
Kontaktinformasjon

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

I Gosh samler vi kun inn nødvendige personopplysninger på deg som kunde eller leverandør. Vi samler inn kun opplysninger som er nødvendig for å kunne opprettholde et slikt profesjonelt forhold, og vi streber etter å minimere innsamlingen. Det vi trenger innhente er følgende:

Fornavn og etternavn
Jobbtittel
Telefonnummer
Epost

Dersom det foreligger særskilt grunn kan det blir samlet inn andre personopplysninger. Dette kan være i forbindelse med produksjon av produkter eller andre nærliggende tjenester, for eksempel vil det i forbindelse med produksjon av profilartikler til en bursdagsfeiring bli samlet inn fødselsdato. I forbindelse med kommunikasjon via epost vil det også bli lagret IP-adresse.

Dersom du søker jobb i en av våre medlemsbedrifter vil det bli samlet inn ytterligere personopplysninger i sammenheng med å vurdere CV eller andre opplysninger i en rekrutteringsfase.

2. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

I de fleste tilfeller vil opplysningene bli samlet inn når du som kunde eller leverandør tar kontakt med oss for å inngå en avtale, normalt via telefon eller epost. I noen tilfeller kan opplysningene komme fra vår nettside hvor du fyller inn skjema for å registreres med konto. I andre tilfeller kan opplysningene komme fra visittkort eller via andre kontaktpersoner som anbefaler kontakt.

3. Hva er formålet med å innhente personopplysninger?

Formålet med å innhente personopplysninger er i hovedsak for å kunne gi deg som kunde tilgang til våre produkter og tjenester, og deg som leverandør muligheten til å levere produkter til vårt sortiment. Samtidig vil det være nødvendig å kunne sende deg relevant informasjon i forbindelse med utøvelsen av vårt engasjement eller avtale, samt for å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.
Grunnlaget for å behandle personopplysningene under dette formålet er definert i Personvernforordningens Artikkel 6 (b) «oppfylle en avtale». Dersom det blir nødvendig å endre formålet med de innhentede opplysningene vil det enten være basert på et annet gyldig behandlingsgrunnlag, herunder eksempelvis et samtykke definert i Artikkel 6 (a).

4. Hvordan blir personopplysninger behandlet hos oss?

Når opplysningene er hentet inn vil de bli registrert i våre følgende datasystem:
Kunderegistersystem (SuperOffice, Visma o.l.)
Kommunikasjonssystem (Outlook, MailChimp o.l.)
Regnskapssystem (Visma, Mamut o.l.)
I anledning både innsamling og lagring vil det bli brukt underleverandører som da behandler opplysningene for oss (databehandler). Denne behandlingen vil følge de krav som følger Personvernforordningen. I noen tilfeller vil personopplysninger bli oversendt til andre leverandører av produkter og tjenester i den hensikt at opplysningene skal brukes til å oppfylle en avtale ? for eksempel mottak av fødselsdato dersom dette skal trykkes på en profilartikkel.
I tillegg til de ovenstående datasystemer kan det i noen tilfeller, ofte midlertidig, bli behandlet personopplysninger i dataprogrammer som MS Excel/Word og deretter lagret i skytjenester som Dropbox eller iCloud.
For din sikkerhet er det viktig at opplysningene ikke havner på avveie. Opplysningene blir derfor behandlet i henhold til anbefalte datasikkerhetskrav, herunder eksempelvis krypteringsstandarder og tilgangskontroll samt policyer for personvern og datasikkerhet.
Personopplysninger blir umiddelbart slettet dersom formål eller behandlingsgrunnlag faller bort, for eksempel hvis en avtale har utgått, du er sluttet hos bedriften du var ansatt eller at du ikke lenger er aktuell i en rekrutteringsprosess.

5. Hvilke rettigheter har du som registrert?

Under Personvernforordningen har du som registrert noen rettigheter i forbindelse med at du er registrert i våre datasystemer. Disse rettighetene er som følger:
Rett til innsyn i hva som er registrert
Rett til å korrigere det som er registrert
Rett til å få slettet det som er registrert («retten til å bli glemt»)
Rett til å få utlevert det som er registrert («dataportabilitet»)
For å utøve disse rettighetene må den aktuelle Gosh medlemsbedrift kontaktes direkte. Bedriften (behandlingsansvarlig) må da sørge for at den ønskede rettigheten blir utført innen 1 måned.

6. Utlevering til tredjepart / cookies

Gosh sine nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for å sørge for at nettsiden fungerer optimalt, for eksempel ved innlogging og plassering av varer i handlekurv. I tillegg benyttes det cookies for å kartlegge hvem som besøker nettsiden og hvordan de bruker den, herunder gjennom Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel og Floodlight. Detaljer som informasjon om enhet, nettleser og lokasjon kan da bli hentet inn.

7. Kontaktinformasjon

For å kontakte hver enkelt behandlingsansvarlig, vennligst se Gosh sine nettsider. Gosh Norge sentralt kan kontaktes ved følgende informasjon:
Gosh Norge AS
Postboks 7077
4674 Kristiansand
Epost: info@gosh.no
Telefon: 48 99 05 30