Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn!

 

For oss er Miljøfyrtårnsertifiseringen et verktøy som bidrar til bedre kontroll og styring for å regulere vår innvirkning på ytre miljø. I arbeidet ligger også systematiske kontroll og oppfølging av en miljøriktig produksjon hos våre underleverandører, i tillegg til å øke miljøbevisstheten hos våre medarbeidere.


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.


Spør oss om produkter med miljøprofil, enten det er økologiske t-skjorter, klær som er laget av resirkulerte PET flasker, eller bare produkter i skikkelig kvalitet som varer lenge.


Cottover


 

Stiftelsen Miljøfyrtårn

  • Tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.
  • Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.